main

פרויקטים

החברה בונה מגוון פרויקטים ברחבי הארץ

י.א. אלון בנייה ויזמות בע"מ

חברה בנייה מובילה עם נשמה גדולה

אמינות לאורך שנים
Jane Helf

אמינות לאורך שנים

י.א. אלון יזמות ובניה בע”מ פועלת למעלה מ-30 שנים בתחום הנדל”ן והיזמות למגורים בכל רחבי הארץ. במהלך עשרות שנות קיומה צברה החברה ניסיון רב בייזום ובנייה בפרויקטים מובילים. פעילותה של החברה מתפרסת על פני כל מדינת ישראל ובהיקפים כספיים גדולים. חוסנה הכלכלי של החברה מאפשר לה לבצע את פעילותה באופן שוטף תוך ביטחון מירבי ללקוחותיה הרבים.

קבוצת אברהם יצחק בע"מ

הקבוצה מאגדת מספר חברות העוסקות בייזום, בנייה ותשתיות. חברת י.א. אלון בע"מ נמנית על קבוצה זו. בין היתר אחראית קבוצת אברהם יצחק לבניית קטע ממסילת רכבת העמק, שדות תעופה, מתקנים שונים עבור חברות ממשלתיות. הקבוצה זוכה להכרה רבה בשל אמינותה ומקצועיותה לאורך שנים.

הפרויקטים שלנו ברחבי הארץ

חברת י.א. אלון בע"מ ייזמה ובנתה מעל 1800 יחידות דיור בכל רחבי הארץ וממשיכה בתנופת הבנייה בכ-10 אתרים חדשים נוספים.

יוצרים קשר

למידע נוסף ניתן לפנות אלינו במגוון דרכי התקשרות

פרטי החברה